Mukotomia (konchoplastyka, plastyka małżowin nosowych dolnych) to zabieg, który ma na celu poprawę drożności nosa. Polega on na zmniejszeniu masy małżowin nosowych dolnych. W zależności od stosowanej techniki, wyróżniane są różne rodzaje zabiegów, jak np. klasyczna mukotomia chirurgiczna i bardziej nowoczesne metody wykonywane przy użyciu fal radiowych (RaVoR, Celon, Ellman), kriochirurgiczna i laserowa. Zabieg jest skuteczny, nieinwazyjny, prosty i bezpieczny. Wykonanie takiego zabiegu zwykle nie wymaga założenia opatrunku czy tamponady do jamy nosa.

Operacja małżowin nosowych – wskazania

Podstawowym wskazaniem do wykonania zabiegu jest przerost dolnych małżowin nosowych. Plastyka małżowin nosowych dolnych to ulga dla pacjentów, którzy cierpią z powodu:

  • niedrożności nosa: są to pacjenci, którzy permanentnie mają uczucie zatkanego nosa, przez co ciężko im się oddycha,
  • alergii: choć zabieg nie leczy alergii jako takiej, to znacznie zmniejsza uciążliwe objawy, polepsza drożność nosa i rozpraszanie się spray w jamie nosa,
  • niskiej wydolności: przerost małżowin nosowych jest szczególnie dokuczliwy dla osób, które mają problem z szybkim męczeniem się i złapaniem oddechu.

Mukotomia małżowin nosowych – przeciwwskazania

Mukotomia laserowa to bezpieczna procedura, ale istnieją pewne przeciwwskazania do wykonywania zabiegów, a są to przede wszystkim:

  • ogólne infekcje i złe samopoczucie pacjenta,
  • infekcja górnych dróg oddechowych,
  • skazy krwotoczne,
  • przyjmowanie leków rozrzedzających krew.

Jak pomniejsza się małżowiny nosowe? Operacja – na czym polega?

Mukotomia to zabiegowe zredukowanie małżowin nosowych dolnych. Najstarszą techniką jest chirurgia, polegająca na przycięciu tkanki za pomocą skalpela. Po takiej operacji konieczne jest założenie tamponady, gdyż krwawienie jest dość obfite. Ponadto do czynienia mamy z dość sporym ryzykiem wystąpienia zrostów, czy też tzw. zespołu pustego nosa.

O wiele bardziej innowacyjnym rozwiązaniem jest mukotomia przy użyciu diatermii radiofalowej. Jest znacznie mniej inwazyjna od tradycyjnej chirurgii. To zabieg przeprowadzany pod znieczuleniem miejscowym i niewymagający hospitalizacji – chory kilkanaście minut po zabiegu wraca do domu. Nie ma konieczności zakładania tamponady, a proces gojenia przebiega o wiele szybciej. Zredukowane są też wszelkie powikłania.

Mukotomia radiofalowa polega na wykorzystaniu fal radiowych o wysokiej częstotliwości, za pomocą której precyzyjnie można usunąć nadmiar tkanki. Nie powstaje tu otwarta rana, dzięki czemu zabieg jest bardziej komfortowy i szybciej można wrócić do codziennych zadań.

Przed zabiegiem mukotomii

Jak każdy zabieg, również mukotomia powinna być poprzedzona konsultacją z lekarzem. Ten może zlecić badania, które należy wykonać odpowiednio wcześniej. Na 6 godzin przed planowanym zabiegiem nie powinno się jeść i pić. Ograniczyć trzeba także palenie.

Po zabiegu mukotomii

Po wykonanym zabiegu pacjent może sam wracać do domu. Najczęściej zaleca się unikanie spożywania alkoholu i palenia, nadmiernego wysiłku fizycznego, korzystania z sauny i gorącej kąpieli, lotu samolotem i nurkowania przez 7 dni po zabiegu. Intensywna aktywność fizyczna nie jest zalecana przez około trzy tygodnie.

Dr n med. Dmitry Tretiakow, lekarz specjalista, otolaryngologMukotomia to, inaczej mówiąc, operacja plastyczna małżowin nosowych dolnych. W przypadkach, gdy dochodzi do przewlekłych zmian błony śluzowej nosa, a leczenie farmakologiczne nie daje poprawy, mukotomia okazuje się bardzo skutecznym rozwiązaniem, pozwalającym pacjentowi odzyskać drożność nosa. Zabieg wiąże się z niskim ryzykiem powikłań, które szacuje się na zaledwie 2% przypadkówmówi dr n. med. Dmitry Tretiakow, specjalista laryngolog (otolaryngolog).

Podsumowanie

Mukotomia, a szczególnie mukotomia radiofalowa, to nowoczesny zabieg. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które mają problem z niewystarczającą drożnością górnych dróg oddechowych. Zabieg jest komfortowy, skuteczny, bezbolesny i bezpieczny.

Mukotomia – FAQ

1. Z jakich wskazań wykonywana jest mukotomia?

Wbrew pozorom wskazaniem do przeprowadzenia mukotomii nie jest wcale przerost małżowin nosowych, a dolegliwości które z tego wynikają, jak na przykład: częste infekcje nosa i zatok, chrapanie i bezdechy senne, problemy z oddychaniem, a nawet problemy z węchem i mową. Jeżeli nie obserwujemy u siebie takich dolegliwości, to nie ma konieczności przeprowadzenia mukotomii.

2. Jaka jest cena mukotomii?

Cena mukotomii najczęściej zaczyna się od około 1500 – 1800 zł. Jednakże pod wpływem wielu zmiennych może ona wzrosnąć – np. kiedy dodatkowo zostanie przeprowadzona septoplastyka.

3. Kiedy nie powinno się wykonywać mukotomii?

Przeciwwskazania do wykonania mukotomii to: ogólne złe samopoczucie, podwyższona temperatura ciała, czynna infekcja górnych dróg oddechowych, a także przyjmowanie leków rozrzedzających krew.

4. Czy mukotomia wiąże się z koniecznością zwolnienia z pracy?

Długość zwolnienia z pracy zależy w dużej mierze od indywidualnych zdolności organizmu do regeneracji oraz od rodzaju wykonywanej pracy. Najczęściej jest to od kilku dni do tygodnia. Osoby pracujące fizycznie będą potrzebować zwolnienia na dłuższy okres.

5. Jak wygląda zabieg mukotomii?

Mukotomia może zostać wykonana zarówno metodą chirurgiczną, jak i radiofalową oraz za pomocą koblacji. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym.

6. Jaka jest długość trwania mukotomii?

Czas trwania mukotomii zależy od kilku czynników, ale oscyluje on najczęściej w granicach 20 – 40 minut. Zabieg będzie trwał dłużej, jeżeli jednocześnie chcemy wykonać septoplastykę.

7. Czy mukotomia wiąże się z pobytem w szpitalu?

Najczęściej mukotomia wykonywana jest w ramach chirurgii jednego dnia i pacjent jeszcze tego samego dnia wraca do domu.

8. Czy po mukotomii zakłada się tamponadę?

Po mukotomii nie powinno wystąpić znaczne krwawienie, w związku z czym najczęściej nie ma potrzeby zakładania tamponady. Istnieje jednak ryzyko wystąpienia krwawienia w ciągu tygodnia po zabiegu, w nielicznych przypadkach nawet później, wówczas należy zgłosić się do lekarza w celu założenia tamponady.

9. Jak długo trwa okres gojenia po zabiegu?

Oczywiście, czas gojenia po mukotomii to bardzo indywidualna kwestia, zależąca od indywidualnych uwarunkowań, ale tez zastosowanej metody zabiegowej. W większości przypadków po około tygodniu można powrócić do wszystkich zajęć.

10. Czy istnieją zalecenia pozabiegowe po mukotomii?

Tak, po zabiegu mukotomii nie powinno się palić papierosów (przez kilka dni), a także uprawiać intensywnie sportu.

11. Czy istnieje konieczność powtarzania mukotomii?

W wielu przypadkach wystarczy jeden zabieg mukotomii na całe życie. Zdarza się jednak, że małżowiny odrastają. W takim przypadku mukotomię można przeprowadzić znowu.


Bibliografia

1. Dąbrowski P: Nasal obstruction – causes, diagnosis, and treatment [w:] „Lekarz POZ”, 2017, s. 19-28
2. Nogala H, Bartochowska A, Tokarski M: Foreign body of the nose and paranasal sinuses – case report [w:] „Postępy w chirurgii głowy i szyi”, 2015, 30-32
3. Wierzchowska M, Bodnar M, Burduk P, Kaźmierczak W, Marszałek A: Rare benign pleomorphic adenoma of the nose: short study and literature review. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, 2014, s. 332-336

Buy now