Wycięcie guzów ślinianki podżuchwowej

Wycięcie guzów ślinianki podżuchwowej jest podstawową metodą leczenia w przypadku rozpoznania nowotworu tego gruczołu ślinowego. Nowotwory w obrębie ślinianki podżuchwowej rozwijają się stosunkowo rzadko – stanowią 10-15% wszystkich nowotworów gruczołów ślinowych. Zwykle pojawiają u osób po pięćdziesiątym roku życia i prawie w ogóle nie występują u dzieci. Zmiany mają charakter łagodny lub złośliwy – ten drugi rodzaj częściej stwierdza się u mężczyzn, niż u kobiet.
Guzy mogą być też oznaką kamicy ślinianek lub skutkiem przewlekłego stanu zapalnego. Wówczas w określonych przypadkach również może zostać zalecone chirurgiczne usuniecie gruczołu. W poniższym artykule omówimy, na czym polega wycięcie guzów ślinianki podżuchwowej u osób dorosłych.

Budowa żuchwyWycięcie guzów ślinianki podżuchwowej – wskazania

Wskazaniem do przeprowadzenia zabiegu jest:

  • łagodny lub złośliwy guz ślinianki podżuchwowej,
  • kamica ślinianki podżuchwowej (nawracająca lub dotycząca miąższu ślinianki),
  • przewlekłe i nawracające zapalenie ślinianki podżuchwowej.

Guz nowotworowy ślinianki podżuchwowej ma postać owalnej lub okrągłej struktury, twardej w dotyku i niebolesnej. Umiejscawia się na szyi, poniżej linii żuchwy. Najczęściej występuje jako pojedyncza zmiana, rzadziej obserwuje się dwa lub więcej guzków. Guz może być widoczny podczas wykonywania codziennych czynności. Zmiana może zacząć się powiększać i stać się bolesna. Może też dojść do porażenia nerwu twarzowego.
Kamicy zazwyczaj towarzyszy ból ślinianki przy dotyku. Gruczoł jest obrzęknięty i twardy. Czasem możliwe jest wyczucie kamienia.

Przeciwwskazania do wycięcia guzów ślinianki podżuchwowej

Zabieg nie może zostać przeprowadzony w przypadku, gdy występuje:

  • zły stan ogólny pacjenta.

Wycięcie guzów ślinianki podżuchwowej – jak przygotować się do zabiegu

Przed wycięciem guzów ślinianki podżuchwowej musi zostać przeprowadzona staranna diagnostyka. Zmianę należy pokazać lekarzowi, który oceni jej wielkość, powierzchnię i ruchomość. Dokładniejszych informacji dostarczą badania obrazowe: ultrasonografia oraz tomografia komputerowa. Przy podejrzeniu złośliwego charakteru guza wykonuje się również biopsję cienkoigłową.

Jak wygląda zabieg wycięcia guzów ślinianki podżuchwowej?

Chirurgiczne wycięcie guzów ślinianki podżuchwowej jest leczeniem z wyboru, zarówno przy zmianach złośliwych, jak i łagodnych. Oprócz guza muszą zostać usunięte wszystkie sąsiadujące z nim tkanki, które zostały zajęte przez komórki nowotworowe. W przypadku guza łagodnego wycinany jest sam guz lub cała ślinianka. Z wycięciem złośliwego guza wiąże się konieczność resekcji lokalnych węzłów chłonnych. Jeśli nowotwór jest sporych rozmiarów, muszą zostać wycięte położone blisko niego mięśnie, kości i skóra nad guzem. Pozostawienie ich groziłoby wznową nowotworu.

Operacja odbywa się w znieczuleniu ogólnym. Na koniec rana zostaje zaszyta i pozostawia się w niej dren (na jeden dzień). Wycięta tkanka zostaje oddana do badania histopatologicznego.

Uzupełnieniem leczenia w przypadku guzów złośliwych może być radioterapia lub chemioterapia.

Wycięcie guzów ślinianki podżuchwowej – rekonwalescencja

Jeśli nie występują powikłania, pacjent zostaje wypisany do domu po 2-3 dobach po zabiegu. Otrzymuje też niezbędne zalecenia i leki (antybiotyki i środki przeciwbólowe). Konieczne jest codzienne zmieniane opatrunków i dezynfekowanie rany. Szwy zostają usunięte tydzień po zabiegu. Przez dwa tygodnie pacjent powinien się oszczędzać.
Po wyleczeniu guza ślinianki pacjent musi obserwować miejsce, które było operowane oraz co pewien czas przychodzić na kontrole lekarskie i wykonywać badanie USG. Jeśli guz miał charakter złośliwy, wymagane są częstsze kontrole, a badania obrazowe muszą być szersze.

Powikłania po zabiegu wycięcia guzów ślinianki podżuchwowej

Możliwe powikłania po zabiegu to:

  • krwawienia z rany,
  • zakażenie rany pooperacyjnej,
  • powstanie przetoki,
  • uszkodzenie nerwu twarzowego.

W trakcie operacji chirurg może zadecydować o całkowitym usunięciu nerwu twarzowego, jeśli okazałoby się, że został nacieczony przez nowotwór. Nie da się niestety określić tego przed zabiegiem.

FAQ

1. Jak wygląda wycięcie guzów ślinianki podżuchwowej?

Zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym. Polega na usunięciu guza lub niekiedy całej ślinianki. W przypadku, gdy guz nacieka na sąsiadujące tkanki, one również muszą zostać wycięte.

2. Jak długo trwa wycięcie guzów ślinianki podżuchwowej?

Operacja trwa około 1-2 godziny, ale przy bardziej skomplikowanych guzach czas jej trwania może się wydłużyć.

3. Jak długo trwa proces gojenia?

Zwykle okres rekonwalescencji po operacji trwa 2 tygodnie – jeśli nie występują powikłania.

4. Kiedy można wrócić do pracy?

O tym zadecyduje lekarz. Wszystko jest uzależnione od stanu zdrowia pacjenta oraz rodzaju pracy, jaki wykonuje.


Bibliografia

1. Chęciński P: Guzy gruczołów ślinowych, Laryngologia – nowotwory głowy i szyi 2003
2. Mrówka-Kata K i in.: Guzy szyi – klasyfikacja, diagnostyka, leczenie, Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 5, s. 369
3. Eneroth CM: Salivary gland tumors in the parotid gland, submandibular gland, and the palate region. Cancer. 1971 Jun;27(6):1415-8
4. Piekarniak P: Guzy szyi — diagnostyka i leczenie. Blok Oper. 2001; 4 (2): 24–26

Buy now