Najczęściej wykonywane zabiegi:

Kryptolizaod 1800 zł*
Mukotomia1800 zł
Operacja korekcji małżowin nosowych (konchoplastyka) CELON*
Plastyka małżowin nosowych i podniebieniaod 1800 zł*
Plastyka małżowin nosowych chirurgicznieod 1800 zł*
Plastyka małżowin nosowych kriochirurgicznieod 1800 zł*
Plastyka małżowin nosowych falami radiowymiod 1800 zł*
Plastyka przegrody nosa/Septoplastykaod 5500 zł
Leczenie bruksizmu botoksem1000 zł

Operacje i leczenie zatok

Płukanie zatok metodą Proetza150 zł*
Punkcja zatok150 zł*
Usunięcie polipów nosa (diatermia radiofalowa, metoda klasyczna) w znieczuleniu miejscowym600 zł
Pobranie wycinka guza jamy nosa, części nosowej gardła200 zł
Badanie histopatologiczne (dodatkowo płatne do ceny zabiegu)70 zł

Leczenie chrapania i bezdechu sennego

Leczenie chrapania / bezdechu sennego metodą Celonod 1500 zł
Leczenia chrapania / bezdechu sennego laseremod 1500 zł*
Leczenie chrapania / bezdechu sennego metodą radiochirurgii RaVoRod 1500 zł
Leczenie chrapania / bezdechu sennego implantami Pillarod 1500 zł*
Leczenie chrapania / bezdechu sennego metodą elektrokoagulacjiod 1500 zł*
Leczenie chrapania / bezdechu sennego metodą koblacjiod 1500 zł
Leczenie chrapania / bezdechu sennego aparatem TAP-Tod 1500 zł
Leczenie chrapania metodą chirurgicznąod 1500 zł*
Leczenie chrapania metodą harmonicznąod 1500 zł*
Leczenie chrapania metodą iniekcji podśluzówkowejod 1500 zł*
Badanie polisomnograficzne400 zł
Termoablacja nasady językaod 1500 zł
Leczenie chrapania laserem Fotona Night Laseod 1500 zł

Operacje i leczenie migdałków

Zamykanie krypt w migdałkach podniebiennych laserem (Kryptoliza)od 1800 zł*
Nacięcie / punkcja ropnia okołomigdałkowego150 zł
Usunięcie brodawczaków podniebienia miękkiego i migdałków podniebiennych200 zł
Badanie histopatologiczne (dodatkowo płatne do ceny zabiegu)70 zł
Płukanie krypt migdałkowych150 zł
Usunięcie ciała obcego gardła i migdałków podniebiennych od 60 zł

Operacje i leczenie chorób uszu

Zabieg nacięcia błony bębenkowej uchaod 300 zł*
Założenie drenów wentylacyjnych w błony bębenkoweod 500 zł*
Usunięcie drenów wentylacyjnych z błony bębenkowejod 150 zł*
Przedmuchiwanie trąbek słuchowych / zabieg Politzeraod 40 zł*
Nacięcie ropnia / krwiaka uchaod 150 zł*
Usunięcie koloidu uchaod 300 zł*
Wycięcie wrodzonych przydatków przedusznychod 600 zł*
Usunięcie ciała obcego z uchaod 60 zł*
Szycie rany ucha zewnętrznegood 150 zł*
Leczenie zapalenia ucha zewnętrznegood 150 zł*
Wycięcie guza małżowiny usznej w znieczuleni miejscowym600 zł
Badanie histopatologiczne (dodatkowo płatne do ceny zabiegu)70 zł

Operacje i leczenie chorób nosa

Plastyka małżowin nosowych i podniebieniaod 1800 zł*
Plastyka małżowin nosowych chirurgicznieod 1800 zł*
Plastyka małżowin nosowych kriochirurgicznieod 1800 zł*
Plastyka małżowin nosowych falami radiowymi od 1800 zł*
Operacja zmniejszenia przerośniętych brzegów małżowin nosowychod 1800 zł*
Usuwanie zrostów wewnątrznosowych od 300 zł*
Usuwanie polipów nosa chirurgicznieod 500 zł*
Usuwanie polipów nosa laseremod 500 zł*
Tamowanie krwawienia z nosaod 300 zł*
Zabieg anemizacji błony śluzowej nosaod 300 zł*
Zabieg nacięcia ropnia nosaod 150 zł*
Usunięcie ciała obcego z nosaod 60 zł*
Plastyka przegrody nosa/ septoplastyka od 5500 zł
Operacja korekcji małżowin nosowych (konchoplastyka) CELON*

Leczenie krwawień z nosa

Leczenie krwawień z nosa laserem od 300 zł*
Leczenie krwawień z nosa metodą kriochirurgiiod 300 zł*
Leczenie krwawień z nosa metodą radiochirurgiiod 300 zł*
Leczenie krwawień z nosa metodą elektrokoagulacji od 300 zł*
Leczenie krwawień z nosa metodą ablacji plazmowejod 300 zł*

Operacje i leczenie chorób jamy ustnej

Zabieg –  zmniejszenie masy języka*
Wycięcie torbieli języka*
Zabieg wycięcia zmiany śluzówkowej w obrębie jamy ustnej*
Leczenie zmian guzowatych jamy ustnej*
Leczenie halitozy*
Usunięcie drobnych zmian w obrębie gardłaod 300 zł*
Nacięcie ropnia / krwiaka gardłaod 150 zł*
Usunięcie drobnych zmian w obrębie jamy ustnej od 300 zł*

Operacje i leczenie ślinianek

Leczenie kamicy ślinianek chirurgicznie300 zł*
Usuwanie guzów ślinianekod 6000 zł

Drobne zabiegi laryngologiczne

Usunięcie ciała obcego z nosa / ucha / gardła60 zł*
Wycięcie zmiany z jamy ustnej / nosa / gardła300 zł
Usuwanie czopów woskowinowych40 zł*
Płukanie uszu40 zł
Posiew w kierunku grzybów 150 zł
Obliteracja żylaków nasady języka1500 zł
Koagulacja naczyń przegrody nosa300 zł
Wycięcie torbieli dna jamy ustnej 600 zł
Wycięcie torbieli warg i policzków500 zł
Podcięcie krótkiego wędzidełka języka 300 zł
Plastyka wędzidełka wargi górnej/ dolnej (osoby dorosłe) 600 zł

Operacje i zabiegi w obrębie szyi

Nacięcie zmiany torbielowatej szyi300 zł
Wycięcie torbieli bocznej szyi6000 zł
Wycięcie torbieli środkowej szyi6000 zł
Wycięcie guzów ślinianki podżuchwowej6000 zł
Wycięcie przetoki przedusznej5000 zł
Pobranie węzła chłonnego/ węzłów chłonnych szyi do badania hist-pat5000 zł
Szycie rany skóry szyi150 zł

*lekarz dobiera odpowiednią metodę leczenia w trakcie konsultacji
Przed zabiegiem jest wymagana konsultacja laryngologiczna – 200 zł, jeżeli zabieg jest możliwy do wykonania w trakcie pierwszej wizyty to zabieg jest dodatkowo płatny do ceny wizyty.

Buy now