Najczęściej wyszukiwane:

Laryngolog kontrola200 zł
Laryngolog wizyta 1 razowa300 zł
Kryptolizaod 2100 zł*
Mukotomia2100 zł*
Operacja korekcji małżowin nosowych (konchoplastyka) CELON*
Plastyka małżowin nosowych i podniebieniaod 2100 zł*
Plastyka małżowin nosowych chirurgicznieod 2100 zł*
Plastyka małżowin nosowych kriochirurgicznieod 2100 zł*
Plastyka małżowin nosowych falami radiowymiod 2100 zł*
Plastyka przegrody nosa/Septoplastykaod 6000 zł*
Leczenie bruksizmu botoksem1200 zł*

Operacje i leczenie zatok

Płukanie zatok metodą Proetza250 zł*
Punkcja zatok300 zł*
Usunięcie polipów nosa (diatermia radiofalowa, metoda klasyczna) w znieczuleniu miejscowymod 600 zł*
Pobranie wycinka guza jamy nosa, części nosowej gardłaod 250 zł*
Badanie histopatologiczne (dodatkowo płatne do ceny zabiegu)150 zł

Leczenie chrapania i bezdechu sennego

Leczenie chrapania / bezdechu sennego metodą Celonod 2100 zł*
Leczenia chrapania / bezdechu sennego laseremod 2100 zł*
Leczenie chrapania / bezdechu sennego metodą radiochirurgii RaVoRod 2100 zł*
Leczenie chrapania / bezdechu sennego implantami Pillarod 2100 zł*
Leczenie chrapania / bezdechu sennego metodą elektrokoagulacjiod 2100 zł*
Leczenie chrapania / bezdechu sennego metodą koblacjiod 2100 zł*
Leczenie chrapania / bezdechu sennego aparatem TAP-Tod 1800 zł*
Leczenie chrapania metodą chirurgicznąod 2100 zł*
Leczenie chrapania metodą harmonicznąod 2100 zł*
Leczenie chrapania metodą iniekcji podśluzówkowejod 2100 zł*
Badanie polisomnograficzne400 zł*
Termoablacja nasady językaod 2100 zł*
Leczenie chrapania laserem Fotona Night Laseod 1800 zł*

Operacje i leczenie migdałków

Zamykanie krypt w migdałkach podniebiennych laserem (Kryptoliza)od 2100 zł*
Nacięcie / punkcja ropnia okołomigdałkowego300 zł*
Usunięcie brodawczaków podniebienia miękkiego i migdałków podniebiennych300 zł*
Badanie histopatologiczne (dodatkowo płatne do ceny zabiegu)150 zł
Płukanie krypt migdałkowych (1 procedura)
od 200 zł*
Usunięcie ciała obcego gardła i migdałków podniebiennych od 60 zł*
Wycięcie migdałków podniebiennych metodą BizAct6500 zł*

Operacje i leczenie chorób uszu

Zabieg nacięcia błony bębenkowej uchaod 300 zł*
Założenie drenów wentylacyjnych w błony bębenkoweod 500 zł*
Usunięcie drenów wentylacyjnych z błony bębenkowejod 300 zł*
Przedmuchiwanie trąbek słuchowych / zabieg Politzeraod 40 zł*
Nacięcie ropnia / krwiaka uchaod 150 zł*
Usunięcie koloidu uchaod 300 zł*
Wycięcie wrodzonych przydatków przedusznychod 600 zł*
Usunięcie ciała obcego z uchaod 60 zł*
Szycie rany ucha zewnętrznegood 150 zł*
Leczenie zapalenia ucha zewnętrznegood 150 zł*
Wycięcie guza małżowiny usznej w znieczuleni miejscowymod 600 zł*
Badanie histopatologiczne (dodatkowo płatne do ceny zabiegu)150 zł

Operacje i leczenie chorób nosa

Plastyka małżowin nosowych i podniebieniaod 2100 zł*
Plastyka małżowin nosowych chirurgicznieod 2100 zł*
Plastyka małżowin nosowych kriochirurgicznieod 2100 zł*
Plastyka małżowin nosowych falami radiowymi od 2100 zł*
Operacja zmniejszenia przerośniętych brzegów małżowin nosowychod 2100 zł*
Usuwanie zrostów wewnątrznosowych od 300 zł*
Usuwanie polipów nosa chirurgicznieod 500 zł*
Usuwanie polipów nosa laseremod 500 zł*
Tamowanie krwawienia z nosaod 300 zł*
Zabieg anemizacji błony śluzowej nosaod 300 zł*
Zabieg nacięcia ropnia nosaod 150 zł*
Usunięcie ciała obcego z nosaod 60 zł*
Plastyka przegrody nosa/ septoplastyka od 6000 zł*
Operacja korekcji małżowin nosowych (konchoplastyka) CELON*

Leczenie krwawień z nosa

Leczenie krwawień z nosa laserem od 300 zł*
Leczenie krwawień z nosa metodą kriochirurgiiod 300 zł*
Leczenie krwawień z nosa metodą radiochirurgiiod 300 zł*
Leczenie krwawień z nosa metodą elektrokoagulacji od 300 zł*
Leczenie krwawień z nosa metodą ablacji plazmowejod 300 zł*

Operacje i leczenie chorób jamy ustnej

Zabieg –  zmniejszenie masy języka*
Wycięcie torbieli języka*
Zabieg wycięcia zmiany śluzówkowej w obrębie jamy ustnejod 300zł*
Leczenie zmian guzowatych jamy ustnej*
Leczenie halitozyod 2100 zł*
Usunięcie drobnych zmian w obrębie gardłaod 300 zł*
Nacięcie ropnia / krwiaka gardłaod 150 zł*
Usunięcie drobnych zmian w obrębie jamy ustnej od 300 zł*

Operacje i leczenie ślinianek

Leczenie kamicy ślinianek chirurgicznieod 300 zł*
Usuwanie guzów ślinianekod 6000 zł*

Drobne zabiegi laryngologiczne

Usunięcie ciała obcego z nosa / ucha / gardła60 zł*
Wycięcie zmiany z jamy ustnej / nosa / gardła300 zł*
Usuwanie czopów woskowinowych40 zł*
Płukanie uszu40 zł*
Posiew w kierunku grzybów 150 zł*
Obliteracja żylaków nasady języka1500 zł*
Koagulacja naczyń przegrody nosa300 zł*
Wycięcie torbieli dna jamy ustnej 600 zł*
Wycięcie torbieli warg i policzków500 zł*
Podcięcie krótkiego wędzidełka języka 300 zł*
Plastyka wędzidełka wargi górnej/ dolnej (osoby dorosłe) 600 zł*

Operacje i zabiegi w obrębie szyi

Nacięcie zmiany torbielowatej szyi300 zł*
Wycięcie torbieli bocznej szyi6000 zł*
Wycięcie torbieli środkowej szyi6000 zł*
Wycięcie guzów ślinianki podżuchwowej6000 zł*
Wycięcie przetoki przedusznej5000 zł*
Pobranie węzła chłonnego/ węzłów chłonnych szyi do badania hist-pat5000 zł*
Szycie rany skóry szyi150 zł*

*Lekarz dobiera odpowiednią metodę leczenia w trakcie konsultacji. Do ceny zabiegu doliczana jest konsultacja w kwocie 300 zł.

Buy now