dr n. med. Dmitry Tretiakow

Dr n. med. Dmitry Tretiakow to lekarz specjalista, laryngolog (otolaryngolog), specjalizujący się od 2008 roku w dziedzinie otorynolaryngologii. W latach 2012-2023 pracował w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wcześniej odbywał tam staż podyplomowy i rozpoczął przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach Dziennych Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego. W 2016 roku obronił pracę doktorską pod tytułem „Ocena ekspresji TNF-alfa, IL-1 alfa, IL-6 i IL-10, RANKL, MMP oraz stan organizacji włókien kolagenu w kieszonce retrakcyjnej błony bębenkowej u chorych z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego”. Obecnie jest w trakcie przygotowania habilitacji pt. „Zastosowanie i użyteczność numerycznej mechaniki płynów do symulacji i oceny przepływu powietrza w obrębie jamy nosa i zatok przynosowych”.

Jest recenzentem ponad 40 artykułów naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych w dziedzinie otolaryngologii oraz autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych. Został uznany recenzentem miesiąca w czasopiśmie Gland Surgery (Chiny, IF – 1,8) w marcu 2021 oraz czerwcu 2022.

Jest promotorem pomocniczym w szeregu doktoratach realizowanych w ramach współpracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z Uniwerytetem Gdanskim oraz Politechniką Gdańską.

Został wyróżniony nagrodą specjalną Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2021 i 2022 za publikacje naukowe oraz oznaczony certyfikatem za doskonałe umiejętności chirurgiczne w trakcie tygodniowego szkolenia „Otology and Temporal Bone Surgery”, Open Medical Institute and Weill Cornell Medical College, General Hospital w Salzburgu (Austria, 2-8.10.2022.)

Od kwietnia 2023 zajmuje stanowisko Zastępcy Kierownika Oddzdiału Otolaryngologii w Szpitalu im. M. Kopernika (Copernicus) w Gdańsku.

laryngolog dr Dmitry Tretiakow

Głównym nurtem zainteresowań są:

 • operacje poprawiające słuch (rekonstrukcja błony bębenkowej i łańcucha kosteczek słuchowych, wszczepienie implantów ślimiakowych i implantów na przewodnictwo kostne); leczenie chirurgiczne przewlekłego zapalenie uszu,
 • leczenie chirurgiczne nowotworów w obrębie głowy i szyi, dużych gruczołów ślinowych, uszu,
 • leczenie chirurgiczne pacjentów z chrapaniem i obturacyjnym bezdechem podczas snu.

Posiada wieloletnie doświadczenie, które nabył pracując m.in. jako otolaryngolog w Pińskim Szpitalu Miejskim oraz w filii nr 1 Pińskiej Przychodni Specjalistycznej. W latach 2009-2010 był konsultantem z otolaryngologii w Pińskim Szpitalu Dziecięcym. Odbył szkolenie specjalistyczne w licznych ośrodkach w Polsce (Lublin, Warszawa, Poznań) i za granicą (Stambul (Turcja), Salzburg (Austria), Ołomuniec (Czechy)

Członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi oraz Białoruskiego Towarzystwa Otolaryngologów. Należy również do International Surgical Sleep Society.

Certyfikaty

Edukacja

 • Studia Medyczne, Wydział Lekarski, Białoruski Państwowy Uniwersytet Medyczny w Mińsku (Mińsk, Białoruś) 2001-2007 r.
 • Specjalizacja z otolaryngologii w Pińskim Szpitalu Miejskim (Pińsk, Białoruś) 2007-2010 r.
 • Staż naukowy z technik mikrochirurgicznych w Klinice Chirurgii Ręki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (Poznań, Polska) 2010-2011 r.
 • Nostryfikacja dyplomu lekarza w Polsce oraz staż podyplomowy w UCK w Gdańsku (Gdańsk, Polska) 2011-2012 r.
 • Specjalizacja z otolaryngologii w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Gdańsk, Polska) 2012-2018 r.
 • Studia Doktoranckie, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny (Gdańsk, Polska) 2012-2016 r.
 • Obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie Otorynolaryngologia z uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych (dr n. med) w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (Gdańsk, Polska) 06.2016 r.

Znajomość języków

 • polski
 • angielski
 • rosyjski

Staże

 • Staż naukowy z technik mikrochirurgicznych w Klinice Chirurgii Ręki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (Poznań, Polska) 2010-2011 r.
 • Staż specjalistyczny „Audiologia. Surdologia”, Centrum Kształcenia Podyplomowego (Mińsk, Białoruś) , 80 godzin)
 • Staż specjalistyczny „Technologii innowacyjne w rozpoznaniu i leczeniu chorób ucha środkowego”, Centrum Kształcenia Podyplomowego (Mińsk, Białoruś)

Nagrody i wyróżnienia

 • dyplom 1 stopnia w republikańskim konkursie prac naukowo-badawczych wśród studentów, 2006 roku (Białoruś)
 • nagroda Prezydenta Republiki Białoruś przyznawana z funduszu wsparcia utalentowanej młodzieży, 2007 roku (Białoruś)

Publikacje i artykuły

 • J. Kuczkowski, D. Tretiakow. Badanie otolaryngologiczne chorych z OSAS. Skala Mallampatiego. Metody badań i rehabilitacji w otorynolaryngologii. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. s. 191-194.
 • D. Tretiakow, O. Baszlak: „Badania morfometryczne struktur układu przewodzącego serca”. Zbiór prac naukowych. Smoleńsk, Rosja, 2004
 • S. Leonowicz, G. Kondratienko, D. Tretiakow: „Ustalenie optymalnej taktyki leczenia chirurgicznego krwawienia do jamy opłucnej z krzepnięciem krwi”. II Międzynarodowa (XI Ogólnorosyjska) studencka medyczna konferencja naukowa im. Pirogowa. Moskwa, Rosja,
 • Cecylia Tukaj, Jerzy Kuczkowski, Monika Sakowicz-Burkiewicz, Grażyna Gulida, Dmitry Tretiakow, Tomasz Mionskowski, Tadeusz Pawełczyk. „Morphological Alterations in the Tympanic Membrane Affected by Tympanosclerosis: Ultrastructural Study”. – Ultrastruct Pathol Oct 17.
 • D. Tretiakow, J. Kuczkowski: “Ciała obce ucha/Foreign bodies of the ear”. – Forum Medycyny Rodzinnej 2012, tom 6, nr 6.
 • S. Leonowicz, D. Tretiakow: „Ocena porównawcza metod chirurgicznych leczenia krwawienia do jamy opłucnej z krzepnięciem krwi u chorych z urazami klatki piersiowej”. Międzynarodowa konferencja naukowa studentów i młodych naukowców “Aktualne problemy medycyny współczesnej 2006”, Mińsk, Białoruś, 2006
 • M. Korolewicz, D. Tretiakow: „Metoda pobrania biopsji krtani w diagnostyce nowotworów krtani”. Zbiór prac naukowych wydanych z okazji jubileuszu Brzeskiego Szpitala Obwodowego, Brześć, Białoruś, 2009
 • Dmitry Tretiakow, Andrzej Skorek, Tomasz Przewoźny, Czesław Stankiewicz. Nietypowy obraz krtani choroby Madelunga z zajęciem krtani: opis przypadku./ Unusual presentation of Madelung’s disease with involvement of the larynx: a case report. Pol. Przegl. Otorynolaryngol. 2014; vol. 3, nr 3, s .
 • D. Tretiakow, W. Zubrycki, O. Alechno: „Obserwacja atypowego zapalenia wyrostka sutkowatego na tle zaostrzenia przewlekłego zapalenia ropnego ucha środkowego”. Czasopismo “Recepta” №3, Mińsk, Białoruś, 2009
 • G. Prudnikow, D. Tretiakow, W. Golub: Badanie skurczenia się mięśnia sercowego na podstawie danych USG serca. Międzynarodowa konferencja naukowo – praktyczna “Aktualne problemy rehabilitacji fizycznej i ergoterapii”, – Mińsk, Białoruś, 2008
 • Jerzy Kuczkowski, Wojciech Biernat, Dmitry Tretiakow: „Gruźlicze zapalenie ucha środkowego. Tuberculous otitis media”. Ann. Acad. Med. Gedan. 2013; t. 43.
 • O. Baszlak, H. Krzyżowa, H. Solncewa, D. Tretiakow: Układ przewodzący (Badania anatomiczne i morfometryczne). Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna: “Aktualne problemy rehabilitacji fizycznej i ergoterapii”, Mińsk, Białoruś, 2008
 • Kuczkowski J, Tretiakow D, Brzoznowski W. Can we avoid intracranial complications of chronic otitis media? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014.
 • M. Korolewicz, D. Tretiakow: „Zróżnicowane podejście do leczenia przewlekłego nieżytu nosa z polipami”. VI Sympozjum Otolaryngologów Republiki Białoruś, Grodno, Białoruś,
 • T. Przewoźny, J. Kuczkowski, W. Sierszeń, D. Tretiakow, E. Mollin, T. Szmuda, K. Markiet. Does otosclerosic surgery change the spatial hearing? J. Hearing Sci. 2018; vol. 8, nr 1, s. 68.
 • Jerzy Kuczkowski, Dmitry Tretiakow, Wojciech Sierszeń, Wojciech Biernat, Andrzej Molisz. Leczenie pierwotnych perlaków przewodu słuchowego zewnętrznego./ Treatment of primary cholesteatoma of external auditory canal. Otorynolaryngologia 2014;13 (2); s
 • D. Tretiakow, O. Baszlak: Badania morfologiczne układu przewodzącego serca. Międzynarodowa konferencja naukowa studentów i młodych naukowców “Aktualne problemy medycyny współczesnej 2003”, Mińsk, Białoruś, 2003
 • A. Skorek, D. Tretiakow, T. Szmuda, T. Przewoźny. Is the Keros classification alone enough to identify patients with the ‚dangerous ethmoid’? : an anatomical study. Acta Oto-Laryngol. 2017; vol. 137, nr 2, s. 196-201.
 • T. Przewoźny, J. Kuczkowski, W. Sierszeń, D. Tretiakow, E. Mollin, T. Szmuda, K. Markiet. Effect of stapedotomy on early postoperative bone conduction. J. Hearing Sci. 2018; vol. 8, nr 1, s. 69.
 • W. Brzoznowski, J. Kuczkowski, T. Przewoźny, D. Tretiakow, W. Sierszeń. Epidemiologia powikłań zapaleń uszu na podstawie materiału Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowa Audiofonol. 2018; t. 7, nr 1, s. 126.
 • J. Kuczkowski, D. Tretiakow, M. Sakowicz-Burkiewicz, C. Tukaj. 1001 cases in otology. Vol. 1 / ed. Henryk Skarżyński. Warszawa : Institute of Physiology and Pathology of Hearing, 2019. S. 134-138.
Buy now